Ochrana Rudého moře

Po celém území Rudého moře panuje velký zákaz krmení ryb, dotýkání se či odlupování korálů, sbírání mušlí a posléze jejich pašování mimo území. Používání kotev u lodí je dnes přísně zakázáno. Lodě se připoutávají k pevnině instalovaným lanem s bójkou. Další loď se připoutá k lodi předchozí. Na území celého Egypta se nedoporučuje mušle a korály kupovat (nabídka je však velmi bohatá), pokud u Vás nějaký suvenýr na letišti (emigračním oddělení) naleznou, hrozí Vám vysoká pokuta a mnohdy i zákaz dalšího vstupu do země. Nepřesvědčí je ani doklad o zaplacení. Proto mějte na paměti, že mušle a korály by měly zůstat v Rudém moři či na jeho pobřeží.

Podle mnohých studií je míra devastace a znečištění Rudého moře tak obrovská, že pokud lidé (zejména však potápěči a turisté) nezačnou tuto záležitost v několika nejbližších letech vážně řešit, může během několika dalších desítek let dojít k úplnému kolapsu ekosystému Rudého moře.

Příčin poškození korálů je celá řada, mezi nejčastější a nejvážnější patří následující:

  • znečištění moře (masový příliv turistů – budování nových turistických center, přístavy, vypouštění splašků do moře, špatně fungující čističky)
  • rybolov (nešetrné způsoby, zásah do korálů)
  • lodě s potápěči ( kotvy a kotevní lana korály na některých místech natolik poškodily, že na některých místech je holý kamenolom)
  • těžba korálů (suvenýry)
  • odlupování korálů (potápěči se často ke korálům nechovají dle požadovaných norem, odlupují je, stoupají na ně – po tomto zásahu korál odumírá)

Nutností je naučit především provozovatele turistických základen a jejich návštěvníky, jak se co nejšetrněji chovat ke korálovým útesům.

Jelikož velké množství korálového podloží leží v mělčinách břehů hotelových pláží, vzniklo šetrné opatření většiny hotelů – daný úsek ohraničí a hlídají, aby turisté na korály nestoupali či je dokonce neodlupovali.