Ochrana Rudého moře

Po celém území Rudého moře panuje velký zákaz krmení ryb, dotýkání se či odlupování korálů, sbírání mušlí a posléze jejich pašování mimo území. Používání kotev u lodí je dnes přísně zakázáno. Lodě se připoutávají k pevnině instalovaným lanem s bójkou. Další loď se připoutá k lodi předchozí. Na území celého Egypta se nedoporučuje mušle a korály kupovat (nabídka je však velmi bohatá), pokud u Vás nějaký suvenýr na letišti (emigračním oddělení) naleznou, hrozí Vám vysoká pokuta a mnohdy i zákaz dalšího vstupu do země. Nepřesvědčí je ani doklad o zaplacení. Proto mějte na paměti, že mušle a korály by měly zůstat v Rudém moři či na jeho pobřeží.

Podle mnohých studií je míra devastace a znečištění Rudého moře tak obrovská, že pokud lidé (zejména však potápěči a turisté) nezačnou tuto záležitost v několika nejbližších letech vážně řešit, může během několika dalších desítek let dojít k úplnému kolapsu ekosystému Rudého moře.

Příčin poškození korálů je celá řada, mezi nejčastější a nejvážnější patří následující:

Nutností je naučit především provozovatele turistických základen a jejich návštěvníky, jak se co nejšetrněji chovat ke korálovým útesům.

Jelikož velké množství korálového podloží leží v mělčinách břehů hotelových pláží, vzniklo šetrné opatření většiny hotelů – daný úsek ohraničí a hlídají, aby turisté na korály nestoupali či je dokonce neodlupovali.